Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 20:22

22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israels kwamen, de ganse vergadering, aan den berg Hor.