Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 20:29

29 Toen de ganse vergadering zag, dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron dertig dagen, het ganse huis van Israel.