Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 20:4

4 Waarom toch hebt gijlieden de gemeente des HEEREN in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten?