Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 20:9

9 Toen nam Mozes den staf van voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als Hij hem geboden had.