Numberi 21:12

12 Van daar reisden zij, en legerden zich bij de beek Zered.