Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 21:25

25 Alzo nam Israel al deze steden in; en Israel woonde in al de steden der Amorieten, te Hesbon, en in al haar onderhorige plaatsen.