Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 21:35

35 En zij sloegen hem, en zijn zonen, en al zijn volk, alzo dat hem niemand overbleef; en zij namen zijn land in erfelijke bezitting.