Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 22:12

12 Toen zeide God tot Bileam: Gij zult met hen niet trekken; gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend.