Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 22:24

24 Maar de Engel des HEEREN stond in een pad der wijngaarden, zijnde een muur aan deze, en een muur aan gene zijde.