Numberi 22:9

9 En God kwam tot Bileam en zeide: Wie zijn die mannen, die bij u zijn?