Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 23:25

25 Toen zeide Balak tot Bileam: Gij zult het ganselijk noch vloeken, noch geenszins zegenen.