Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 23:4

4 Als God Bileam ontmoet was, zo zeide hij tot Hem: Zeven altaren heb ik toegericht, en heb een var en een ram op elk altaar geofferd