Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 24:12

12 Toen zeide Bileam tot Balak: Heb ik ook niet tot uw boden, die gij tot mij gezonden hebt, gesproken, zeggende: