Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 24:14

14 En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk uw volk doen zal in de laatste dagen.