Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 24:5

5 Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israel!