Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 25:1

1 En Israel verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten.