Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 25:12

12 Daarom spreek: Zie, Ik geef hem Mijn verbond des vredes.