Numberi 25:16

16 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: