Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:19

19 De zonen van Juda waren Er en Onan; maar Er en Onan stierven in het land Kanaan.