Numberi 26:24

24 Van Jasub het geslacht der Jasubieten; van Simron het geslacht der Simronieten.