Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:25

25 Dat zijn de geslachten van Issaschar, naar hun getelden: vier en zestig duizend en driehonderd.