Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:31

31 En van Asriel het geslacht der Alrielieten; en van Sechem het geslacht der Sechemieten;