Numberi 26:32

32 En van Semida het geslacht der Semidaieten; en van Hefer het geslacht der Heferieten.