Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:45

45 Van de zonen van Beria waren: van Heber het geslacht der Heberieten; van Malchiel het geslacht der Malchielieten.