Numberi 26:46

46 En de naam der dochter van Aser was Serah.