Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:47

47 Dat zijn de geslachten der zonen van Aser, naar hun getelden: drie en vijftig duizend en vierhonderd.