Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:48

48 De zonen van Nafthali, naar hun geslachten: van Jahzeel het geslacht der Jahzeelieten; van Guni het geslacht der Gunieten;