Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:53

53 Aan dezen zal het land uitgedeeld worden ter erfenis, naar het getal der namen.