Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 26:64

64 En onder dezen was niemand uit de getelden van Mozes en Aaron, den priester, als zij de kinderen Israels telden in de woestijn van Sinai.