Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 27:10

10 Indien hij nu geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven.