Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 27:15

15 Toen sprak Mozes tot den HEERE, zeggende: