Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 27:19

19 En stel hem voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht der ganse vergadering; en geef hem bevel voor hun ogen;