Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 28:15

15 Daartoe zal een geitenbok ten zondoffer den HEERE, boven het gedurige brandoffer, bereid worden, met zijn drankoffer.