Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 28:18

18 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gijlieden doen;