Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 28:21

21 Tot elk zult gij een tiende deel bereiden tot een lam, tot die zeven lammeren toe.