Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 28:23

23 Behalve het morgenbrandoffer, hetwelk tot een gedurig brandoffer is, zult gij deze dingen bereiden.