Numberi 28:29

29 Tot elk een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe;