Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 28:4

4 Het ene lam zult gij bereiden des morgens; en het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden.