Numberi 29:32

32 En op den zevenden dag: zeven varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;