Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 29:34

34 En een bok ten zondoffer; behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.