Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 29:5

5 En een geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen;