Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 29:9

9 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemend: drie tienden tot den var, twee tienden tot den enen ram;