Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 3:10

10 Maar Aaron en zijn zonen zult gij stellen, dat zij hun priesterambt waarnemen; en de vreemde, die nadert, zal gedood worden.