Numberi 3:11

11 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: