Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 3:20

20 En de zonen van Merari, naar hun geslachten: Maheli en Musi; dit zijn de geslachten der Levieten, naar het huis hunner vaderen.