Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 3:21

21 Van Gerson was het geslacht der Libnieten, en het geslacht der Simeieten; dit zijn de geslachten der Gersonieten.