Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 3:24

24 De overste nu van het vaderlijke huis der Gersonieten zal zijn Eljasaf, de zoon van Lael.