Numberi 3:44

44 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: