Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 3:47

47 Gij zult voor elk hoofd vijf sikkels nemen; naar den sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen; die sikkel is twintig gera.