Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 3:8

8 En dat zij al het gereedschap van de tent der samenkomst, en de wacht der kinderen Israels waarnemen, om den dienst des tabernakels te bedienen.